Q2

Audi Q2 pre sense front

4.601 views
Audi pre sense front, som er standardudstyr, kan registrere farlige situationer med fodgængere, der krydser vejen, eller andre køretøjer foran bilen ved hjælp af radarteknik. Systemet advarer føreren og indleder en kraftig opbremsning, hvis det er nødvendigt – ved lave hastigheder helt ned til stilstand.